Jual beli

NASIHAT BUAT KAKI SAILANG LISTING

Kaki sailang itulah gelaran bagi mereka yang terdesak mencari sales tetapi dengan menindas ejen-ejen lain. Bukan pertama perkara ini berlaku dalam dunia REN. Etika tidak