Jual beli, Kewangan

Beza MLTT dan MRTT

Pengalaman saya dalam membeli rumah, ada yang saya gunakan MRTT dan ada yang MLTT. Untuk MLTT ini saya bayar secara bulanan sehingga tempoh matang dan