Jual beli, Kemanusiaan

MATAWANG NEGARA YANG TIADA NILAI DI DUNIA

Negara Zimbabwe telah mengalami kekusutan ekonominya pada tahun 2002. Ini telah menyebabkan nilai matawang Zimbabwe merudum kepada USD 1 bersamaan dengan $Z600 (dalam pasaran gelap).