Jual beli

HARGA RUMAH RENDAH? INI SEBABNYA..

1. Isu penilaian harga rumah masa kini.Valuation memainkan peranan penting dalam jualan hartanah dan pembiayaan pinjaman perumahan. Terdapat pelbagai faktor dalam menentukan harga pasaran rumah.